جملات ناب و سخنان حکیمانه بزرگان در ستایش تلاش و پشتکار

عکس نوشته سخن بزرگان درباره تلاش
عکس نوشته سخن بزرگان درباره تلاش

تلاش و پشتکار لازمه تحقق اهداف و دستیابی به موفقیت در هر زمینه ای است. شاید تلاش و کوشش ما تضمین قطعی برای موفقیت نباشد اما بی شک هر موفقیتی در سایه تلاش به دست آمده است و نابرده رنج گنج ها میسر نخواهند شد.

نقش تلاش کردن برای ساختن زندگی و رسیدن به رویاها و آرزوها به قدری مهم و اساسی است که بزرگان و اندیشمندان در طول تاریخ بارها به آن اشاره و تاکید کرده اند.

در ادامه مجموعه ای ارزشمند از سخنان بزرگان درباره تلاش و کوشش و نقش آن در موفقیت قرار داده ایم، با آپرنگ باشید.

…..***…..

سخن بزرگان درباره تلاش

I do not think that there is any other quality so essential to success of any kind as the quality of perseverance. It overcomes almost everything, even nature

من فکر نمی کنم که هیچ چیز دیگری به اندازه پشتکار برای موفقیت در هر چیزی ارزشمند و ضروری باشد. می توان گفت پشتکار تقریباً بر همه چیز، حتی طبیعت غلبه دارد

“جان دی. راکفلر”

***

I don’t believe in perfection. I don’t think there is such a thing. But the energy of wanting things to be great is a perfectionist energy.

اعتقادی به کمال ندارم. فکر نمی کنم چنین چیزی وجود داشته باشد. اما تلاش برای این که بخواهیم همه چیز عالی باشد، یک انرژی کمال گرایانه است.

“هیلاری کلینتون”

***

Individual commitment to a group effort – that is what makes a team work, a company work, a society work, a civilization work

تعهد فردی به یک تلاش گروهی، همان چیزی است که باعث می شود یک تیم کار کند، یک شرکت کار کند، یک جامعه کار کند و در نتیجه یک تمدن کار کند

“وینس لومباردی”

***

موفقیت، مجموعه‌ای از تلاش‌های کوچک است که هر روز و هر روز تکرار شده‌ اند

“روبرت کالیر”

***

Evil is done without effort, naturally, it is the working of fate; good is always the product of an art

طبیعتا برای ایجاد بدی و شر تلاشی لازم نیست. این کار سرنوشت است. اما خوبی کردن هنر است (و نیاز به تلاش دارد.)

“شارل بودلر”

***

سخنان انگیزشی بزرگان درباره تلاش کردن

The aim, if reached or not, makes great the life: Try to be Shakespeare, leave the rest to fate!

داشتن یک هدف مهم است چه به آن برسید و چه به آن نرسید، بنابراین سعی کنید مانند شکسپیر باشید و بقیه کار را به سرنوشت بسپارید

“رابرت براونینگ”

***

You have to work at creating your own culture

باید در ایجاد فرهنگی منحصر به خودتان تلاش کنید (تا الگو باشید)

“میچ آلبوم”

***

Man approaches the unattainable truth through a succession of errors

انسان از طریق اشتباهات پی در پی به حقیقت دست نیافتنی نزدیک می شود

“آلدوس هاکسلی”

***

بزرگ‌ ترین ضعف ما در تسیلم‌ شدن نهفته است؛ همیشه مطمئن‌ ترین راه برای موفقیت، تلاش دوباره خواهد بود!

“ادیسون”

***

Determination gives you the resolve to keep going in spite of the roadblocks that lay before you

داشتن عزم راسخ باعث می شود به تلاش خودتان ادامه دهید، علی رغم همه موانعی که پیش روی شماست

“دنیس ویتلی”

***

جملات بزرگان درباره تلاش و موفقیت

Action is the foundational key to all success

اقدام، کلید اصلی تمام موفقیت ها است

“پابلو پیکاسو”

***

A great thing can only be done by a great person; and they do it without effort

یک کار عالی تنها توسط یک فرد عالی (از نظر نگرش) انجام می شود، بدون آن که تلاشی برای انجامش داشته باشد

“جان راسکین”

***

All growth depends upon activity. There is no development physically or intellectually without effort, and effort means work

تمام رشد شما به فعالیت شما بستگی دارد. هیچ پیشرفت جسمی و فکری بدون تلاش رخ نمی دهد و تلاش به معنای کار کردن (روی هدفی مشخص) است

“کالوین کولیج”

***

هر کاری که در زندگی کرده‌ام، با تمام وجود تلاش کردم که آن را به خوبی انجام دهم

“چارلز دیکنز”

***

I advise you to say your dream is possible and then overcome all inconveniences, ignore all the hassles and take a running leap through the hoop, even if it is in flames.

به شما توصیه می کنم که به خودتان بگویید رویای شما امکان پذیر است و پس از آن بر همه ناراحتی ها غلبه کنید، همه دردسرها را نادیده بگیرید و حتی اگر شعله های آتش در برابر شما قرار بگیرد با کمک حلقه یک جهش سریع انجام دهید

“لس براون”

***

سخنان حکیمانه درباره تلاش کردن

I’m a woman of very few words, but lots of action

من زنی هستم که خیلی کم حرف می زنم و بیشتر عمل می کنم

“می وست”

***

Happiness lies in the joy of achievement and the thrill of creative effort

خوشبختی در لذت دستاوردها و هیجان تلاش خلاقانه نهفته است

“فرانکلین روزولت”

***

هرچه تلاش کردی، هر چه شکست خوردی، مهم نیست
باز هم تلاش کن، باز هم شکست بخور. این بار بهتر شکست بخور

“ساموئل بکت”

***

Begin at the beginning and go on till you come to the end; then stop

از ابتدا شروع کنید و ادامه دهید تا به آخر (نتیجه) برسید. سپس متوقف شوید

“لوئیس کارول”

***

Education comes from within; you get it by struggle and effort and thought

آموزش از درون می آید؛ شما آن را با تلاش و کوشش و فکر کردن به دست خواهید آورد

“ناپلئون هیل”

***

I wasn’t naturally gifted in terms of size and speed; everything I did in hockey I worked for, and that’s the way I’ll be as a coach

من بصورت ذاتی در سایز و سرعتم استعدادی نداشتم. برای تمام کارهایی که در ورزش هاکی انجام دادم، تلاش کردم و این همان شیوه ای است که به عنوان یک مربی استفاده خواهم کرد

“وین گرتسکی”

***

سخنان مفهومی بزرگان درباره تلاش

من فقط دو قانون داشته‌ام:
تمام تلاشت را بکن و به بهترین شکلی که می‌توانی تلاش کن
این تنها راهی است که می‌توانی احساس دستیابی به چیزی را پیدا کنی

“کلنل ساندرز”

***

Leaders are made, they are not born. They are made by hard effort, which is the price which all of us must pay to achieve any goal that is worthwhile

رهبران ساخته می شوند، آن ها متولد نمی شوند. آن ها با تلاش زیاد ساخته می شوند، این بهایی است که همه ما باید برای رسیدن به هر هدف ارزشمندی بپردازیم

“وینس لومباردی”

***

Action may not bring happiness but there is no happiness without action

یک تلاش و اقدام ممکن است به خوشبختی منتهی نشود اما هیچ خوشبختی نیز بدون اقدام و تلاش حاصل نمی شود

“ویلیام جیمز”

***

The achievements of an organization are the results of the combined effort of each individual

دستاوردهای یک سازمان، نتیجه ترکیبی از تلاش هر یک از اعضای آن است

“وینس لومباردی”

***

Don’t worry when you are not recognized, but strive to be worthy of recognition

اگر شناخته نشدید نگران نباشید، اما تلاش کنید که شایسته شناخته شدن باشید

“آبراهام لینکلن”

***

من هیچ‌وقت برای موفقیت رویاپردازی نکردم، برای آن تلاش کردم

“استی لودر”

***

سخن بزرگان درباره پشتکار داشتن

Man’s main task in life is to give birth to himself, to become what he potentially is. The most important product of his effort is his own personality

وظیفه اصلی انسان در زندگی این است که خودش را به دنیا بیاورد و به آنچه بالقوه است تبدیل شود. مهم ترین محصول تلاش او ساختن شخصیت خودش است

“اریک فروم”

***

My philosophy is that not only are you responsible for your life, but doing the best at this moment puts you I the best place for the next moment

فلسفه من این است که شما نه تنها مسئول زندگی خود هستید، بلکه انجام بهترین کار در این لحظه شما را در بهترین مکان در لحظه بعدی قرار می دهد

“اپرا وینفری”

***

هنرمند بدون استعداد هیچ چیز نیست، ولی استعداد بدون تلاش هیچ چیز نیست

“امیل زولا”

***

Nothing will work unless you do

هیچ کاری انجام نمی شود مگر این که شما آن را انجام دهید

“مایا آنجلو”

***

The time for action is now. It’s never too late to do something

الان وقت عمل کردنه، هرگز برای انجام هیچ کاری دیر نیست

“آنتوان دی سنت اگزوپری”

***

If you set goals and go after them with all the determination you can muster, your gifts will take you places that will amaze you

اگر اهدافی برای خودتان تعیین کنید و با تمام عزمی که می توانید به دنبال آنها بروید، فرصت هایی به عنوان هدیه به شما داده می شود که حیرت می کنید

“لس براون”

***

تنها تضمین شکست خوردن، دست از تلاش برداشتن است

“جان ماکسول”

***

Quality is never an accident. It is always the result of an intelligent effort

کیفیت هرگز تصادفی نیست بلکه همیشه نتیجه یک تلاش هوشمندانه است

“جان راسکین”

***

من از شکست خوردن متنفرم و این به من عزم مضاعفی برای بیشتر تلاش کردن می‌دهد

“وین رونی”