جملات نغز و سخنان الهام بخش بزرگان جهان درباره معلم و آموزش

عکس نوشته درباره معلم
عکس نوشته درباره معلم

آموختن چیزهای جدید از همان ابتدا که نوزاد قدم به این دنیا می گذارد شروع می شود و در طول زندگی ادامه دارد. ما هر لحظه از زندگی خود، خواه ناخواه مشغول یاد گرفتن هستیم اما هر بار از یک استاد و الگو و معلم!

شاگرد اگر واقعا مشتاق یادگیری باشد آموزه های زیادی در دنیا برای آموختن وجود خواهد داشت و همیشه آموزگاری هست که بتواند به بهترین شکل ممکن آن را آموزش دهد. معلمانی از جنس عشق و صبر و دانش که اگرچه تعدادشان کم نیست اما باید قدرشان را تا همیشه دانست.

در ادامه گنجینه ای از جملات حکیمانه و سخنان بزرگان درباره معلم و آموزش گردآوری کرده ایم، با آپرنگ باشید.

…..***…..

جملات بزرگان درباره معلم

The best teachers are those who show you where to look but don’t tell you what to see

بهترین معلمان کسانی هستند که به شما نشان می دهند کجا را جستجو کنید اما به شما نمی گویند چه چیزی را ببینید

“الکساندرا کی”

***

A good teacher is like a candle – it consumes itself to light the way for others

معلم خوب مانند شمع است، زیرا خود را برای روشن کردن راه دیگران می سوزاند

“مصطفی کمال اتاتورک”

***

Teachers have three loves: love of learning, love of learners, and the love of bringing the first two loves together

معلمان سه عشق دارند: عشق به یادگیری، عشق به دانش آموزان و عشق گرد هم آوردن دو عشق اول

“اسکات هایدن”

***

سخنان بزرگان درباره آموزش

Everyone, in some respect, is a teacher; some just work harder to do it better

همه از برخی جهات معلم هستند. بعضی ها فقط بیشتر کار می کنند تا این کار را بهتر انجام دهند

“تری هیک”

***

Teaching might even be the greatest of the arts since the medium is the human mind and spirit

احتمالا تدریس بزرگ ترین هنر است زیرا واسطه ای بین ذهن و روح انسان می باشد

“جان اشتاین بک”

***

If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn

اگر کودکی نتواند روش آموزش ما را بیاموزد، شاید نیاز است ما شیوه آموزش خود را تغییر دهیم

“ایگناسیو ناچو”

***

All teachings are mere references. The true experience is living your own life

همه آموزش ها فقط نوعی انتقال دانش هستند. تجربه واقعی، زندگی خود شماست

“مینگ دوآ دنگ”

***

Study without reflection is a waste of time; reflection without study is dangerous

مطالعه بدون تأمل، اتلاف وقت است. تأمل بدون مطالعه نیز خطرناک است

“ضرب المثل چینی”

***

سخنان آموزنده بزرگان درباره استاد

The greatest sign of success for a teacher is to be able to say, ‘The children are now working as if I did not exist

بزرگ ترین نشانه موفقیت یک معلم این است که بتواند بگوید: “بچه ها اکنون حتی اگر من هم نباشم به همان خوبی قبل کار می کنند”

“ماریا مانتسوری”

***

You can teach a person all you know, but only experience will convince him that what you say is true

شما می توانید همه آن چه را که می دانید به یک شخص بیاموزید، اما فقط تجربه او را متقاعد می کند که آن چه می گویید درست است

“ریچل گودریچ”

***

The job of an educator is to teach students to see vitality in themselves

وظیفه مربی این است که به دانش آموزان بیاموزد تا نشاط را در خود ببینند

“ژوزف کمبل”

***

Your worst enemy is your best teacher

بدترین دشمن شما بهترین معلم شماست

“بودا”

***

A teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn is hammering on cold iron

معلمی که سعی در تدریس بدون الهام بخشیدن به دانش آموز مشتاق یادگیری دارد، در حال چکش زدن روی آهن سرد است که تغییری در آن ایجاد نخواهد شد

“هوراس من”

***

آموزش از نظر بزرگان

Teach the way you’d want to be taught

همان طور که دوست دارید به شما آموزش داده شود، به دیگران آموزش دهید

“ناشناخته”

***

The best teachers are the ones that change their minds

بهترین معلمان آن هایی هستند که نظرشان (ذهنیت شان) تغییر می کند

“تری هیک”

***

The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires

معلم متوسط تنها مطالب معمولی را انتقال می دهد، معلم خوب توضیح می دهد. معلم بسیار خوب آن ها را نشان می دهد. معلم عالی باعث الهام بخشیدن می شود

“ویلیام آرتور وارد”

***

I cannot be a teacher without exposing who I am

من نمی توانم بدون افشای آن چه هستم، معلم باشم

“پائولو فریر”

***

سخنان بزرگان درباره یاد دادن

I cannot teach anybody anything, I can only make them think

نمی توانم به کسی چیزی یاد بدهم، فقط می توانم آن ها را وادار کنم که فکر کنند

“سقراط”

***

A teacher affects eternity: he can never tell where his influence stops

یک معلم می تواند روی ابدیت تأثیر بگذارد: او هرگز نمی تواند بگوید که این تأثیر در کجا متوقف می شود

“هنری آدامز”

***

Education is not the filling of a pot but the lighting of a fire

آموزش پر کردن قابلمه نیست بلکه روشن کردن آتش است

“دبلیو. بی. یتس”

***

Teaching is not a lost art, but the regard for it is a lost tradition

تدریس یک هنر گمشده نیست اما توجه به آن یک سنت گمشده است

“جاکس بارزن”

***

I never teach my pupils; I only attempt to provide the conditions in which they can learn

من هرگز به دانش آموزانم یاد نمی دهم، بلکه فقط سعی می کنم شرایطی را فراهم کنم که آن ها در آن یاد بگیرند

“آلبرت انیشتین”

***

Teaching is the highest form of understanding

آموزش بالاترین شکل درک است

“ارسطو”

***

Ask ‘How will they learn best?’ not ‘Can they learn

سوال کنید “چگونه بهتر یاد می گیرند نه این که آیا می توانند یاد بگیرند یا خیر.

“جیمی اسکلاینته”

***

I am not a teacher, but an awakener

من معلم نیستم، بلکه بیدار کننده هستم

“رابرت فراست”

***

When one teaches, two learn

وقتی یک نفر آموزش می دهد، دو نفر یاد می گیرند

“رابرت هاینلاین”

***

Those who know, do. Those that understand, teach

کسانی که می دانند، انجام می دهند. کسانی که می فهمند، آموزش می دهند

“ارسطو”

***

Your work is not to drag the world kicking and screaming into a new awareness. Your job is to simply do your work… sacredly, secretly, silently … and those with “eyes to see and ears to hear’ will respond

وظیفه شما این نیست که دنیا را با لگد زدن و فریاد کشیدن به یک آگاهی جدید برسانید. وظیفه شما این است که به سادگی کارهای خود را انجام دهید. کسانی که چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن دارند پاسخ خواهند داد.

“ناشناس”