جملات فلسفی و سخنان حکیمانه بزرگان درباره تنهایی و لذت تنها بودن در زندگی

عکس نوشته درباره تنهایی
عکس نوشته درباره تنهایی

تنهایی یکی از مرموزترین تجربه های هر انسانی است، یک حس با شکوه که الهام بخش بسیاری از بزرگان و اندیشمندان تاریخ بوده و نام بسیاری از مشاهیر دنیا در تنهایی شان ماندگار شده است اما همین احساس می تواند آدمی را به اعماق تاریکی بکشاند و تمام امید و آرزوهایش را بمیراند.

در واقع این به تو بستگی دارد که تنهایی هایت را به کدام سمت و سو هدایت کنی و از این تجربه خاص برای چه ها و کجاهای زندگی ات بهره ببری: فرو بردن زندگی و آمال و آرزوهایت در ظلمات و تاریکی ها یا عبور از یک مرحله و دستیابی به نور برتر.

در ادامه گنجینه ای ارزنده از سخنان بزرگان درباره تنهایی و تنها بودن گردآوری کرده ایم، با آپرنگ باشید.

…..***…..

جملات بزرگان درباره تنهایی

The longer one is alone, the easier it is to hear the song of the earth

هر چه بیشتر تنها باشید، شنیدن آهنگ زمین آسان تر است

“رابرت آنتون ویلسون”

***

To go out with the setting sun on an empty beach is to truly embrace your solitude

بیرون رفتن در غروب آفتاب در یک ساحل، خالی مانند این است که واقعاً تنهایی خود را در آغوش بگیرید

“ژان مورو”

***

You cannot be lonely if you like the person you’re alone with

اگر با کسی که از او خوشت می آید تنها باشی احساس تنهایی نمی کنی

“وین دایر”

***

Life could be wonderful if people would leave you alone

زندگی می توانست فوق العاده باشد، اگر مردم شما را تنها می گذاشتند

“چارلی چاپلین”

***

Loneliness adds beauty to life. It puts a special burn on sunsets and makes night air smell better

تنهایی به زندگی زیبایی می بخشد، شعله خاصی در غروب آفتاب قرار می دهد و عطر هوای شب را بهتر می کند

“هنری رولینز”

***

سخنان حکیمانه درباره تنهایی

تنهایی چنان تهدید قوی و دردناکی برای بسیاری از انسان هاست که آن ها ارزش مثبت تنهایی را درک نمی کنند و حتی از تصور تنهایی هم وحشت دارند

“رولو می”

***

The time you feel lonely is the time you most need to be by yourself

زماني که احساس تنهايی می کنيد زمانيست که باید بیشتر با خودتان خلوت کنید

“داگلاس کپلند”

***

If you make friends with yourself you will never be alone

اگر با خودتان دوست شوید هرگز تنها نمی شوید

“ماکسول مالتز”

***

As I get older I’m more and more comfortable being alone

هرچه سنم افزایش می یابد بیشتر و بیشتر با تنهایی احساس راحتی می کنم

“سی نا میلر”

***

Let your mind alone, and see what happens

ذهنت رو تنها بذار و ببين چه اتفاقی ميفته!

“ویرجیل تامسون”

***

All men’s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone

همه بدبختی های مردان به این دلیل است که نمی توانند به تنهایی در یک اتاق آرام بنشینند

“بلز پاسکال”

***

تنها بودن بهتر از این است که گرفتار یک دوستی بد شوید

“جرج واشنگتن”

***

I restore myself when I’m alone

وقتی تنها هستم، عملکرد خودم را بررسی می کنم

“مرلین مونرو”

***

جملات کوتاه فلسفی درباره تنهایی

What a lovely surprise to finally discover how unlonely being alone can be

چه مسئله غافلگیر کننده دوست داشتنی است که سرانجام کشف می کنم چقدر تنها بودن بی نظیر است

“الن برستین”

***

I never said, ‘I want to be alone.’ I only said, ‘I want to be left alone.’ There is all the difference

هيچ وقت نگفتم “ميخوام تنها باشم”؛ فقط گفتم “ميخوام تنها بمونم” … این دو با هم تفاوت دارند

“گرتا گاربو”

***

Loneliness is my least favorite thing about life. The thing that I’m most worried about is just being alone without anybody to care for or someone who will care for me

اصلا به تنهایی در زندگی علاقه ای ندارم. چيزی که بيشتر از همه نگرانش هستم اينه که تنها باشم بدون اينکه کسی بهش اهميت بده يا کسی به من توجه کنه!

“آن هاتاوی”

***

When everything is lonely I can be my best friend

وقتی همه چيز تنهاست می توانم بهترين دوست خودم باشم

“کانر اوبرست”

***

It’s better to be unhappy alone than unhappy with someone

اینکه یه آدم تنهای غمگین باشی بهتر از اینه که با کس دیگه ای باشی و غمگین باشی

“مرلین مونرو”

***

جملات کوتاه بزرگان درباره تنها بودن

To live alone is the fate of all great souls

تنها زندگی کردن سرنوشت همه روح های بزرگ است

“آرتور شوپنهاور”

***

اگر همواره منتظر عالی ترین چیز باشید، تمام عمر تنها خواهید بود

“سامانتا یانگ”

***

To be adult is to be alone

بزرگ شدن یعنی تنها شدن

“جین روستند”

***

When the people you love are gone, you’re alone

وقتی آدمايی که دوستشون داری می میرن، تو تنهايی!

“کیانو ریوز”

***

Yes, I guess you could say I am a loner, but I feel more lonely in a crowed room with boring people than I feel on my own

آره، فکر کنم بتونی بگی من آدم تنهایی هستم ولی توی يه اتاق شلوغ با آدمای خسته کننده بیشتر از وقتی که با خودم هستم، احساس تنهايی ميکنم

“هنری رولینز”

***

In solitude the mind gains strength and learns to lean upon itself

در تنهایی، ذهن قدرتمند می شود و یاد می گیرد که به خود تکیه کند

“لارنس استرن”

***

سخنان بزرگان درباره احساس تنهایی

Look at the sky. We are not alone. The whole universe is friendly to us and conspires only to give the best to those who dream and work

به آسمان نگاه کن، ما تنها نيستيم، تمام جهان با ما دوست است و برای دادن بهترین چیزها به کسانی که رویا دارند و تلاش می کنند، برنامه ریزی می کنند

“پی. جی. عبدالکلام”

***

I have so many different personalities in me and I still feel lonely

من شخصیت های بسیار متفاوتی در خودم دارم و با این حال هنوز احساس تنهایی می کنم

“توری آموس”

***

The best part about being alone is that you really don’t have to answer to anybody. You do what you want

بهترین قسمت تنها بودن این است که واقعا لازم نیست به کسی پاسخ دهید. هر کاری می خواهید می کنید

“جاستین تیمبرلیک”

***

If you’re going to put yourself above everybody else, you might end up alone

اگر قصد دارید خودتان را بالاتر از دیگران قرار دهید، ممکن است در نهایت تنها شوید

“جوزف گوردون-لویت”

***

Pray that your loneliness may spur you into finding something to live for, great enough to die for

دعا کنید که تنهایی تان شما را در پیدا کردن چیزی برای زندگی کردن (امید به زندگی) تحریک کند، چیزی آن قدر عالی که برای آن بمیرید

***

You’re only lonely if you’re not there for you

این که کسی دور و برتان نیست به این معنی نیست که تنها هستید

“فیل مک گرا”

***

سخنان اوشو درباره تنهایی

مرد و زن به این دلیل در عشق هم می افتند که از تنهایی در آیند

“اوشو”

***

از تنهایی شروع كنید. حتی عشق تان باید از تنهایی آغاز شود. در این صورت قادر خواهید بود واقعا عشق بورزید …

“اوشو”

***

A man can be himself only so long as he is alone, and if he does not love solitude, he will not love freedom, for it is only when he is alone that he is really free.

یک انسان تنها تا زمانی که تنها باشد می تواند خودش باشد و اگر تنهایی را دوست نداشته باشد آزادی را دوست نخواهد داشت زیرا فقط در تنها بودن است که واقعاً آزاد خواهد بود

آرتور شوپنهاور”

***

I only go out to get me a fresh appetite for being alone

من فقط بیرون می روم تا شوق (دلیل) بیشتری برای تنهایی پیدا کنم

“لرد بایرون”

***

Every man must do two things alone; he must do his own believing and his own dying

هر مردی باید دو کار را به تنهایی انجام دهد. آن دو کار ایمان به اعتقاداتش و مرگش خواهد بود

“مارتین لوتر”

***

Solitude is the profoundest fact of the human condition. Man is the only being who knows he is alone

تنهایی عمیق ترین واقعیت شرایط انسانی است. انسان تنها موجودی است که می داند تنهاست

“اکتاویو پاز”

***

There’s a tremendous difference between alone and lonely. You could be lonely in a group of people. I like being alone. I like eating by myself. I go home at night and just watch a movie or hang out with my dog

تفاوت فاحشی بین تنهایی و تنها بودن وجود دارد. شما ممکن است در کنار دیگران احساس تنها بودن کنید. من تنهایی را دوست دارم. تنهایی غذا خوردن را دوست دارم. شب ها به خانه می روم و فقط یک فیلم تماشا می کنم یا با سگم سرگرم می شوم.

“درو بریمور”

***

Don’t go away. I don’t want to be alone. I can’t stand being alone

نرو … نمی خواهم تنها باشم. تحمل تنهایی را ندارم

“آرنولد روتشتاین”

***

All of our unhappiness comes from our inability to be alone

تمام ناراحتی ما از ناتوانی در تنها بودن نشات گرفته است

“ژان دو لا برویر”