سخنان بزرگان و افراد مشهور در مورد کتاب و مطالعه که یک دنیا فایده دارد

سخنان بزرگان در مورد کتاب
سخنان بزرگان در مورد کتاب

کتاب خواندن یکی از مهیج ترین علاقه مندی های دنیاست که با آن می توانی به همه جای دنیا سرک بکشی، از حال و احوال مردمان گذشته های دور و نزدیک که هزاران سال یا هزاران کیلومتر با آن ها فاصله داریم با خبر شویم و در اعماق دانستنی های باور نکردنی شیرجه بزنیم.

کتاب دنیای عجایب است، یک شهر فرنگ به تمام معنا که زمین را به جای قشنگ تر و زندگی را به تجربه ای شیرین تر تبدیل می کند. دنیای بی کتاب دنیای سیاه و سفید و خاکستری هاست، دنیای دل مردگی ها و روزمرگی های بی پایان!

در ادامه مجموعه ای تامل برانگیز و حکیمانه از سخنان بزرگان جهان درباره کتاب و مطالعه کردن گردآوری کرده ایم، با آپرنگ باشید.

…..***…..

سخنان بزرگان درباره کتاب خواندن

If you don’t like to read, you haven’t found the right book

اگر دوست ندارید بخوانید، به این دلیل است که هنوز کتاب مناسبی پیدا نکرده اید

“جی.کی. رولینگ”

***

Sleep is good, he said, and books are better

او گفت که خواب خوب است اما کتاب ها بهتر هستند!

“جورج آر آر مارتین”

***

Books are the quietest and most constant of friends; they are the most accessible and wisest of counselors, and the most patient of teachers.

کتاب ها آرام ترین و ثابت ترین دوستان هستند؛ آن ها در دسترس ترین و عاقلانه ترین مشاوران و صبورترین معلمان هستند

“چارلز دبلیو الیوت”

***

Many people, myself among them, feel better at the mere sight of a book

بسیاری از افراد، از جمله خود من، از دیدن کتاب فقط احساس بهتری دارند

“جین اسمایلی”

***

آدم تنها در بهشت هم باشد به او خوش نمی گذرد، ولی کسی که به کتاب یا تحقیق علاقمند است، هنگامی که به مطالعه یا تفکر مشغول است، جهنم، به تنهایی برای او بهترین بهشت هاست.

“موریس مترلینگ”

***

جملات بزرگان درباره کتاب

One glance at a book and you hear the voice of another person, perhaps someone dead for 1,000 years. To read is to voyage through time

با یک نگاه به کتاب صدای شخص دیگری را می شنوید، شاید کسی که 1000 سال پیش مرده است. خواندن مانند سفر در زمان است.

“کارل سیگن”

***

When I have a little money, I buy books; and if I have any left, I buy food and clothes

وقتی کمی پول دارم، تعدادی کتاب می خرم؛ بعد اگر چیزی باقی مانده باشد، غذا و لباس می خرم

“اراسموس”

***

Fill your house with stacks of books, in all the crannies and all the nooks

خانه خود را با انبوهی از کتاب ها، در همه جا و همه گوشه ها پر کنید

“دکتر زوس”

***

That’s the thing about books. They let you travel without moving your feet

این چیزی است که در مورد کتاب وجود دارد. آن ها به شما اجازه می دهند بدون حرکت دادن پاها سفر کنید

“جومپا لاهیری”

***

برای نابود کردن یک فرهنگ نیازی نیست کتاب ها را سوزاند، کافیست کاری کنید مردم آن ها را نخوانند …

“ویکتور هوگو”

***

سخنان بزرگان درباره کتاب خوانی

I love the smell of book ink in the morning

من عاشق بوی مرکب کتاب، هنگام صبح هستم

“امبرتو اکو”

Rainy days should be spent at home with a cup of tea and a good book

روزهای بارانی باید در خانه با یک فنجان چای و یک کتاب خوب سپری شود

“بیل پترسون”

***

It is is better to know one book intimately than a hundred superficially

بهتر است یک کتاب را عمقی درک کنیم تا اینکه یک صد کتاب را سطحی بخوانیم!

“دونا تارت”

***

Books are good company, in sad times and happy times, for books are people – people who have managed to stay alive by hiding between the covers of a book

کتاب در اوقات غم انگیز و اوقات خوشی شریک خوبی است، زیرا کتاب ها مجموعه ای از افراد هستند، افرادی که موفق شده اند با پنهان شدن در میان جلدهای کتاب زنده بمانند

“ای.بی وایت”

***

A book is a garden, an orchard, a storehouse, a party, a company by the way, a counselor, a multitude of counselors

کتاب یک باغ، یک مزرعه، یک انبار، یک مهمانی، یک شرکت و همچنین یک مشاور، برای بسیاری از مشاوران (باتجربه) است

“شارل بودلر”

***

There is more treasure in books than in all the pirate’s loot on Treasure Island

در کتاب ها بیش از همه غارت های دزدان دریایی در جزیره گنج، گنج وجود دارد

“والت دیزنی”

***

I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book

به نظر من تلویزیون بسیار آموزنده است. هر وقت کسی برنامه ای را شروع می کند، من به اتاق دیگر می روم و کتاب می خوانم

“گروچو مارکس”

***

I love books. I adore everything about them. I love the feel of the pages on my fingertips. They are light enough to carry, yet so heavy with worlds and ideas. I love the sound of the pages flicking against my fingers. Books make people quiet, yet they are so loud.

عاشق کتاب ها هستم. همه چیز را در مورد آن ها می پرستم. احساس خوردن ورق ها به نوک انگشتانم را دوست دارم. آن ها برای حمل بسیار سبک هستند، اما در عین حال باری بسیار سنگین از جهان و ایده ها دارند. عاشق صدای ورق زدن صفحات کتاب هستم. کتاب ها مردم را ساکت می کنند. با این وجود، صدای شان بسیار بلند است

“ندی اوکورافور”

***

جملات تشویقی برای کتاب خواندن

No man can be called friendless who has God and the companionship of good books

نمی توان گفت کسی که خدا و کتاب های خوب دارد بدون دوست مانده است!

“الیزابت بارت براونینگ”

***

A half-read book is a half-finished love affair

هر کتاب نیمه خوانده شده یک عشق نیمه تمام است

“دیوید میچل”

***

If you would tell me the heart of a man, tell me not what he reads, but what he rereads

اگر می خواهید در مورد قلب یک مرد به من بگویید، نه آن چه را می خواند، بلکه آن چه را دوباره می خواند به من بگو.

“فرانسوا موریاک”

***

Some of these things are true and some of them lies. But they are all good stories

برخی چیزهای داخل کتاب ها درست و برخی دیگر دروغ است، اما همه آن ها داستان های خوبی هستند

“هیلاری مانتل، ولف هال”

***

Wear the old coat and buy the new book

کت قدیمی بپوشید و کتاب جدید بخرید

“آستین فلپس”

***

The best books… are those that tell you what you know already

بهترین کتاب ها … کتاب هایی هستند که آن چه را از قبل می دانید به شما بگویند

“جورج اورول ، 1984”

***

جملات انگلیسی درباره کتاب و مطالعه

It is a good rule after reading a new book, never to allow yourself another new one till you have read an old one in between

این یک قاعده خوب است که بعد از خواندن یک کتاب جدید، هرگز کتاب جدید دیگری نخوانید تا زمانی که بین این دو یک کتاب قدیمی را مجددا بخوانید!

“سی. اس. لوئیس”

***

Reading one book is like eating one potato chip

خواندن کتاب مانند خوردن یک چیپس سیب زمینی خوشمزه است

“دایان دون”

***

I cannot remember the books I’ve read any more than the meals I have eaten; even so, they have made me

نمی توانم کتاب هایی را که بیشتر از وعده های غذایی که خورده ام خوانده ام را به یاد بیاورم؛ با این حال، آن ها مرا ساخته اند

“رالف والدو امرسون”

***

Books are not made for furniture, but there is nothing else that so beautifully furnishes a house

کتاب ها برای مبلمان ساخته نمی شوند، اما چیز دیگری نیست که به این زیبایی یک خانه را مبله کند

“هنری وارد بیچر”

***

I guess there are never enough books

فکر می کنم هرگز به اندازه کافی کتاب وجود ندارد

“جان اشتاین بک”

***

If there is a book that you want to read, but it hasn’t been written yet, you must be the one to write it

اگر کتابی وجود دارد که می خواهید آن را بخوانید، اما هنوز نوشته نشده، شما باید نویسنده آن باشید

“تونی موریسون”

***

What a blessing it is to love books as I love them; to be able to converse with the dead, and to live amidst the unreal!

دوست داشتن کتاب ها همان طور که من عاشق آن ها هستم چه نعمتی است. این که بتوانیم با مرده ها (نویسنده و شخصیت ها) گفتگو کنیم و در میان داستان های غیر واقعی زندگی کنیم!

“توماس بابینگتون ماکولی”

***

You know you’ve read a good book when you turn the last page and feel a little as if you have lost a friend

وقتی صفحه آخر را ورق می زنید می دانید کتاب خوبی خوانده اید و کمی حس می کنید دوست خود را از دست می دهید

“پل سوئینی”

***

سخنان افراد مشهور درباره کتاب

I owe everything I am and everything I will ever be to books

هر چه هستم و هر چه خواهم بود مدیون کتاب هستم

“گری پائلسون”

***

Happiness. That’s what books smells like. Happiness. That’s why I always wanted to have a book shop. What better life than to trade in happiness?

خوشبختی! همان چیزی است که عطر کتاب به ما می دهد. خوشبختی! به همین دلیل من همیشه می خواستم یک فروشگاه کتاب داشته باشم. چه چیزی در زندگی بهتر از تجارت خوشبختی است؟

“سارن مک لین”

***

Writing comes from reading, and reading is the finest teacher of how to write

نوشتن از خواندن ناشی می شود و خواندن بهترین معلم نحوه نوشتن است

“آنی پرو”

***

Reading brings us unknown friends

خواندن برای ما دوستان ناشناخته ای به ارمغان می آورد

“هنوره د بلزاک”

***

Reading is an exercise in empathy; an exercise in walking in someone else’s shoes for a while

خواندن تمرین همدلی است. تمرین با مدتی راه رفتن با کفش شخصی دیگر

“مالوری بلکمن”

***

We read in bed because reading is halfway between life and dreaming, our own consciousness in someone else’s mind

ما در رختخواب کتاب می خوانیم زیرا خواندن چیزی بین زندگی و رویاست، به نوعی آگاهی خودمان در ذهن شخص دیگر است

“آنا کوئیندلن”

***

Show me a family of readers, and I will show you the people who move the world

خانواده ای از افراد کتاب خوان را به من نشان دهید و من افرادی را که دنیا را تکان داده اند به شما نشان خواهم داد

“ناپلئون بناپارت”

***

Read the best books first, or you may not have a chance to read them at all

بهترین کتاب ها را اول بخوانید، وگرنه ممکن است اصلاً فرصتی برای خواندن آن ها نداشته باشید

“هنری دیوید ثورو”

***

Reading is to the mind what exercise is to the body

خواندن برای ذهن مانند ورزش برای بدن است!

“جوزف آدیسون”

***

No entertainment is so cheap as reading, nor any pleasure so lasting

هیچ سرگرمی به اندازه خواندن ارزان نیست و هیچ لذتی هم به اندازه آن ماندگار نیست

“مری ورتلی مونتاگو”