جملات زیبا و متن های مفهومی و عمیق درباره زیبایی درونی و باطن آدم ها

متن زیبا درباره زیبایی باطنی
متن زیبا درباره زیبایی باطنی

زیبایی ظاهر و جذابیت واقعی اگرچه چشم نواز است و مطبوع و خواستنی اما بی شک گذرا است و احساسی که ایجاد می کند در گروی زمان و مکان است اما …

زیبایی درون نه تکراری می شود و نه از چشم می افتد، نه خدشه دار می شود و نه می میرد … زیبایی درون تا ابد در عمق وجود آدم های خوب ادامه دارد و نور می پاشد به هر آن چه در اطرافش است.

در ادامه مجموعه ای خواندنی از جملات و متن های زیبا درباره زیبایی درون آدم ها گردآوری کرده ایم، با آپرنگ باشید.

…..***…..

جملات فلسفی درباره زیبایی درونی

هیچ چیز درخشان تر از یک قلب پاک نیست

***

فراموش نکن!
زیبـــــــــایی ظاهری اتـــــــــــ
چشم ها را به خود جذب می کند اما
این زیبایی درونـــــــــی است که قلبـــــــــــــ ها را تسخیر می کند

***

ظاهر زیبا یک هدیه است
در حالی که درون زیبا یک موفقیت است

***

زیبایی احساسی است که در درون خود دارید
و در چشمان شما منعکس می شود
زیبایی یک چیز فیزیکی نیست
🌺🌺🌺

***

جملات انگلیسی درباره زیبایی درونی

Beauty is not in the face, Beauty is a light in the heart

زیبایی در چهره نیست، بلکه نوری در ❤️ است

***

Your inner beauty never needs makeup

زیبایی درونی شما هرگز به آرایش نیاز ندارد

***

True beauty comes from within

زیبایی واقعی از درون ناشی می شود

***

گاهی آدم ها
از نظر ظاهری و گفتاری جذاب نیستند
بلکه تنها به خاطر شخصیت واقعی خود زیبا به نظر می رسند

***

زمانی که از توجه بیش از حد به ظاهرت دست برداری
قلبت زیبا می شود

***

جملات مفهومی درباره زیبایی درونی

چه احساس کنی زیبا هستی … یا زیبا نیستی
در هر دو حالت درست فکر می کنی

***

عکس‌ های قشنگ
دلیل بر زیبایی تو نیست
ساختِ دستِ عکاس است
درونت را زیبا کن 🌹

***

Inner beauty is confidence, determination, empathy, love

زیبایی درونی به معنی داشتن حس اعتماد به نفس، عزمی راسخ، همدلی و عشق است

***

There is nothing more beautiful than someone who goes out of their way to make life beautiful for others

هیچ چیز زیباتر از کسی نیست که از خودش می گذرد تا زندگی را برای دیگران زیبا کند

***

Next time you think of beautiful things, don’t forget to count yourself in

دفعه بعد که خواستی به چیزهای زیبا فکر کنی، فراموش نکن سری به درون خودت بزنی!

***

متن های ناب درباره زیبایی درون

هر چیز زیبایی خودش را دارد
فقط همه آدم ها نمی توانند آن را ببینند

***

💙 زیبایـــــــــی 💙
داشتن یک چهره زیبا نیست
بلکه داشتن یک ذهن زیبا، یک قلب زیبا و یک روح زیبا است

***

دیگران را از روی ظاهر قضاوت نکن
ظاهر هر فرد می تواند فریبنده باشد

***

زیبایی درونی را نمی توان با آرایش کردن خلق کرد

***

زیبایی یکی از ملزومات عاشق شدن در ذهن تمام مردان است
اما زنی که فقط ظاهری زیبا دارد و از داشتن قدرت درک عاجز است
به زودی برای مردش تبدیل به یکی از وسایل گوشه و کنار منزل می‌شود!
عادی و گاهی هم کسالت بار ……

***

کپشن اینستا درباره زیبایی درونی

Beauty is in the heart of the beholder

زیبایی باید در قلب فرد بیننده باشد

***

Beauty is what you feel about yourself not about what you see in the mirror

زیبایی آن حسی است که نسبت به خود دارید نه آن چه در آینه می بینید

***

KEEP CALM AND TREASURE YOUR INNER BEAUTY

همیشه آرامش و زیبایی درونی خود را حفظ کن!

***

یک قلب زیبا بهتر از هزاران چهره زیباست
پس آدم هایی را انتخاب کن که قلب زیبا دارند نه صرفا چهره زیبا!

***

ظاهرت تو را زیبا نمی کند
بلکه این شخصیت درونی توست که زیبایی ات از آن نشات می گیرد

***

درون تان را زیبا کنید تا از نظر ظاهری نیز زیبا به نظر برسید

***

زیبایی ظاهری با افزایش سن کمرنگ می شود
اما زیبایی درونی تا ابد ادامه دارد …

***

متن زیبا درباره درون آدم ها

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched, they must be felt with the heart

بهترین و زیباترین چیزهای دنیا را نمی توان دید یا حتی لمس کرد، بلکه باید با قلب احساس کرد

***

Beauty is not about having the fairest skin or prettiest face. It’s about having the purest heart.

زیبایی به معنای داشتن جوان ترین پوست یا زیباترین چهره نیست
بلکه به معنای داشتن پاک ترین قلب است
🤍

***

لبخند بزن!
بگذار زیبایی درونی و اعتماد به نفست به بیرون تراوش کند

***

هر زمان به کسی لبخند می زنید
در واقع به او عشق می ورزید
و یک هدیه زیبا به او می دهید

***

جملات زیبا درباره شخصیت انسان

کاش به جای این همه
باشگاه زیبایی اندام
یه باشگاه زیبایی افکار هم داشتیم
مشکل امروز ما اندام ها نیستن
افکارها هستن!

***

فقط یک قلب زیبا می تواند از خوبی های دیگران قدردانی کند
امیدوارم پیرامونت پر از قلب های زیبا باشد

***

یک زن هر چقدر هم ساده …
اگر درستی و صداقت در چهره اش نمایان باشد
زیبا خواهد بود

***

روی زیبایی درونی خود تمرکز کنید
زیرا زیبایی ظاهری مردم را به سمت شما می کشاند
اما زیبایی درونی آن ها را در کنار شما نگه می دارد

***

به دنبال قلب زیبا بگرد … نه تنها چهره ی زیبا!
چرا که آدم های زیبا همیشه خوب نیستند اما آدم های خوب همیشه زیبا هستند
🌹

***

متن در مورد درون انسان

زیبا بودن یعنی خودت بودن
نیازی نیست توسط دیگران پذیرفته شوی
تو باید تنها خودت را بپذیری

***

The roots of beauty are love and kindness, the fruits are meaning and purpose

ریشه های زیبایی، عشق و مهربانی هستند
و میوه های آن معنا و هدف

***

Beauty begins the moment you decide to be yourself

زیبایی از لحظه ای شروع می شود که تصمیم می گیرید خود واقعی تان باشید

***

The most beautiful girl on earth is the one with a golden heart

زیباترین دختر روی زمین دختری است که قلب طلایی دارد

***

اگر کسی نمی تواند زیبایی زندگی را درک کند
شاید به این خاطر است که زندگی هم هرگز زیبایی خاصی در او ندیده است

***

متن درباره زیبایی ظاهر و باطن

کل زندگی جستجوی زیبایی است
اما وقتی که زیبایی درونی پیدا می شود
جستجو پایان می یابد و یک سفر زیبا آغاز خواهد شد

***

اگر در کسی نکته زیبایی دیدید حتما به او بگویید

***

یک قلب زیبا می تواند چیزهایی را وارد زندگی شما کند
که تمام پول های دنیا قادر به انجامش نیستند

***

When you look into a women’s eyes and see what is in her heart

وقتی به چشمان یک زن نگاه می کنی
متوجه خواهی شد که در قلبش چه می گذرد

***

Happiness and confidence are the prettiest things you can wear

خوشبختی و اعتماد به نفس زیباترین لباس هایی هستند که می توانید بپوشید

***

یادت باشد تو به اندازه کافی خوب، باهوش، زیبا و قوی هستی

***

از زیبایی درونی و معنوی خود مراقبت کنید
زیرا در چهره ی شما منعکس می شود

***

زیبایی ظاهری هرگز جای یک ♥️ زیبا را نخواهد گرفت

***

جملات درباره زیبایی زن

زیبایی واقعی یک زن در روح او منعکس می شود

***

The beauty of a woman is not in a facial mode but the true beauty in a woman is reflected in her soul. It is the caring that she lovingly gives the passion that she shows. The beauty of a woman grows with the passing years

زیبایی یک زن در حالت چهره او نیست بلکه زیبایی واقعی یک زن در روح او منعکس می شود
همان دغدغه ای است که او عاشقانه با شور و اشتیاق نشان می دهد
به همین دلیل زیبایی زن به مرور زمان بیشتر می شود

***

زیبایی زن
در لباسی که می پوشد
ژستی که می گیرد
یا مدل موهایش نیست
زیبایی یک زن را باید از چشمان او دید
زیرا چشم ها دروازه قلب اوست
جایی که عشق در آن زنده می ماند

***

دخترانِ خوشحال زیباترین دختران هستند

***

تنها به زیبایی ظاهری خود توجه نکنید
بلکه به دنبال یک سبک زندگی زیبا باشید

***

پروانه ها نمی توانند بال های خود را ببینند
آن ها نمی توانند ببینند که چقدر زیبا هستند
اما بقیه می توانند این زیبایی را ببینند
آدم ها هم همین طور هستند

***

That which is striking and beautiful is not always good, but that which is good is always beautiful.

آن چه چشمگیر و زیباست همیشه خوب نیست
اما آن چه خوب است همیشه زیباست

***

It is not fancy hair, gold jewelry, or fine clothes that should make you beautiful. No, your beauty should come from within you.

موهای فانتزی، جواهرات طلا یا لباس های ظریف نیستند که تو را زیبا می کنند
نه! زیبایی تو باید از درونت نشات بگیرد

***

مراقبه در واقع درک و گسترش زیبایی درونی خود از هر جهت است

***

زیبایی نباید این باشد که خود را تغییر دهید تا به یک ایده آل برسید
یا از نظر اجتماعی قابل قبول تر باشید
زیبایی واقعی، نوع جالب و واقعاً دلپذیر از احترام گذاشتن به زیبایی درون خودتان است
باید بدانید که تعاریف دیگر از زیبایی هیچ تأثیری در شما نخواهد داشت

***

هیچ وقت زیبایی ظاهری به اندازه قلب زیبا ارزشمند نخواهد بود

***

مهربان باش!
این خصلت، زیبایی درونی واقعی تو را نشان می دهد

***

خود را با یک شانه از اعتماد به نفس و زیبایی درونی آراسته کنید

***

اجازه ندهید کسی درخشش درونی شما را از بین ببرد

***

عاشق این هستم که زنان بدون آرایش
به زیبایی خودشان اطمینان داشته باشند

***

هرچه شادتر باشی زیباتر می شوی

***

فردی که ذهنیت زیبایی دارد، هرگز نمی تواند زشت باشد

***

زیبایی خودتان را داشته باشید
زیرا زیبایی واقعی از درون ناشی می شود
از کسی که هستید

***

Happiness is the secret to all beauty. There is no beauty without happiness

شادی راز همه زیبایی هاست
هیچ زیبایی بدون شادی وجود ندارد

***

My beauty comes from having my own style, living my own way and knowing my own mind

زیبایی من ناشی از داشتن سبک خاص خودم، زندگی به شیوه خودم و شناختن ذهن خودم است

***

نشانه یک فرد زیبا این است که همیشه زیبایی دیگران را می بیند